Controlling behavior

Controlling finansowy jest nieodłączną częścią controllingu w dowolnej dużej firmie. Controlling angażuje się ustalaniem zapotrzebowania na materiały pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a i płynnością finansową i analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można wydać na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do polskiego świata przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz popularniejsza pierwsza i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można sprawdzić, że z controllingiem przechodzimy do robienia wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w nazwie, - Firma nastawiona istnieje na zarabianie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki posiada działać, że firma pracuje efektywniej, - Kierowana jest rachunkowość zarządcza, która powoduje na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wejście do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej organizacji. Zmienia się jej konstrukcja organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a jeszcze obieg tekstów w korporacji. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych zapisuje się szczególny wpływ na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, gdy przechodzimy do rezygnowania z rachunkowością zarządczą.