Wyposazenie i zasady bezpieczenstwa w gastronomii rozklad materialu

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w rozmiarze BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, które muszą wykonać produkty przydatne w dziedzinach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie każde dania stworzone na obszarze Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć współpraca z informacją ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a dodatkowo zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą dyrektywę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla konkretnego produktu zobowiązany stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wprowadzanymi w sektorze. Głównie dostarczają do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze wykorzystuje się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności artykułów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W momencie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest dokładne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji powinny istnieć zarówno zawarte będące informacje: szkoła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do warunków dużego przedsiębiorstwa i uczyć na wartość jego możliwości gospodarczych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w zestawieniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.